שינוי תניות בחוזה עבודה אישי

בג"צ 239/83 מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מא(2)210.

אין לשנות תניות בחוזה העבודה האישי באופן חד צדדי.

חוזה עבודה אישי, שלא נקבע מועד לסיומו, אינו חוזה לעולמי עד. כל אחד מהצדדים רשאי לסיימו תוך מתן הודעה לצד השני.
לגבי תניה בחוזה ההנחה היא, כי היא מתקיימת כל עוד מתקיים החוזה. צד לחוזה אינו רשאי (אין לו זכות) ואינו יכול (אין לו כוח) לקרוע מעל החוזה תניות אלה או אחרות ולהביא בהן שינוי על-ידי מעשה חד צדדי. צד לחוזה, המודיע על הפסקת התניה ואינו נוהג על פיה, נחשב כמפר של החוזה. לצורך שינוי הוראה בהסכם, דרושה הסכמתו של הצד האחר. בכך מושג האיזון הראוי בין הפררוגאטיבה של המעביד לנהל את המפעל לבין זכויות העובדים.

 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים