פסקי דין בדיני עבודה

בג"צ 239/83 מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מא(2)210. אין לשנות תניות בחוזה העבודה האישי באופן חד צדדי. חוזה עבודה אישי, שלא נקבע מועד לסיומו, אינו חוזה לעולמי עד. כל אחד מהצדדים רשאי לסיימו תוך מתן הודעה לצד השני. לגבי תניה בחוזה ההנחה היא, כי היא מתקיימת כל עוד מתקיים החוזה. צד ...
עע 1457/04 מרינה בסרב נ' חברת חשמל לישראל (2006) פיטורי עובד מבלי לגלות בפניו את סיבת פיטוריו האמיתית – מהווים פיטורים שלא כדין. עובדת פוטרה בתואנה של "צמצומים", כאשר בפועל עמדה סיבה אחרת מאחורי פיטוריה. בית הדין הארצי קיבל את טענת העובדת כי פיטורים כאלו הינם פיטורים בניגוד לדין – עת ...
עע 456/06 אוניברסיטת תל אביב נ' רבקה אלישע (2008) פיטורים בניגוד לדין – שנעשו בחוסר תום לב וללא שימוע – זיכו את העובדת בפיצוי בגובה 24 משכורות וב- 30,000 ₪ בגין עגמת נפש. הגב' רבקה אלישע פוטרה מתפקידה כסגנית דיקן הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. בשל פגמים בהליך פיטוריה, וותקה הרב במקום ...
דיון מס' לב/43-3 יגאל הלפרין נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (1973) סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים בא למנוע השתמטות מחובת תשלום פיצויי פיטורים על-ידי הזדקקות לחוזים לתקופות קצובות, כך שבסופו של דבר, ויהא זה אחרי תקופת עבודה העולה על שנה, לא תקום זכות לפיצויים כאשר העובד לא "פוטר", אלא שהיחסים באו לידי סיום ...
עב 1392/05 זעפרני נ' רב בריח מוצרי הטחון בע"מ (2007) בית הדין פסק הפחתה של 40% מפיצויי הפיטורים של עובד שגנב ממעבידו בנסיבות חמורות. עובד מסור שעבד 15 שנים במקום עבודתו מעד וסייע לאחר לגנוב 22 צילינדרים ממעבידו. בעקבות המעשה פוטר והמעסיק ביקש שלא לשלם לעובד פיצויי פיטורים נוכח הנסיבות החמורות. ...
1 23
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים