פיצויי פיטורים


הזכות לפיצויי פיטורים, הינה זכות חוקית, המעוגנת בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.
עדיין, ועל אף היותה זכות מוכרת ופשוטה לכאורה, מעלים פיצויי הפיטורים אי הבנות וסכסוכים רבים בין הצדדים. בדף זה תוכלו למצוא מידע חשוב בכל הנוגע לפיצויי הפיטורים.

מהם פיצויי פיטורים?
פיצויי פיטורים הינם פיצוי כספי לו זוכה עובד שפוטר מעבודתו בעקבות ניתוק יחסי העבודה. הפיצויים, נועדו לסייע לעובד שפרנסתו נקטעה, עד אשר ימצא עבודה חלופית ולפחות לזמן מה.

מתי קמה הזכות לקבל פיצויי פיטורים?
הזכאות לפיצויי פיטורים הינה לעובד שפוטר לאחר שסיים שנת עבודה אחת ברציפות לפחות, ובעובד עונתי - 2 עונות בשתי שנים רצופות.
בנוסף לכלל זה, קיימים מקרים נוספים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים:

 • עובד שפוטר מעט לפני שהשלים עבודה של שנה, תהא חזקה כאילו פוטר בשל רצון המעביד להימנע מתשלום הפיצויים. פיטורים כאלו לא יפגעו בזכות לפיצויים.
 • עובד שמעבידו נפטר. 
 • התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי. 
 • התפטרות אם תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. 
 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.
 • התפטרות לרגל העתקת מגורים – בהתקיים תנאים מסויימים.
 • אי-חידוש חוזה עבודה לזמן קצוב.
 • התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • עובד עונתי שהתפטר מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה.
 • התפטרות לרגל גיוס לצבא/שירות לאומי/למשטרה/לשב"ס. 
 • גיל פרישה – התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה.
 • פטירתו של עובד תזכה את שאריו במתן הפיצויים. 
 • עובד שעבודתו נפסקה מחמת פשיטת רגל של מעבידו.


מתי נשללת הזכות לפיצויי פיטורים?
פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי – עובד לא יהיה זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד - ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו  ענף – מצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.
פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין - בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע. עילות שהוכרו כשוללות/מפחיתות פיצויי פיטורים – אם נמצא כי העובד נהג בחוסר יושר או בחוסר נאמנות כלפי המעביד; גניבה ממעביד; עובד שמעל בלקוחות; עובד שהורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון וכיו"ב.

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים?
בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, משולם לעובד במשכורת חודשית פיצוי של חודש, בגין כל שנת עבודה שעבד, ולעובד בשכר – שבועיים לכל שנה. חלק של שנה, מעבר לשנה הראשונה, יזכה בתשלום יחסי בהתאם למספר חודשי העבודה. ככלל, המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפיצויים הינה המשכורת האחרונה, אך קיימים, כמובן, גם יוצאים מן הכלל.

 • השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי הפיטורים - שכר היסוד וכל מרכיבי השכר הקבועים: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. תוספות המותנות בהתקיימותו של תנאי או מצב, כמו "תוספת שעות נוספות" או "משכורת 13" לא יכללו בבסיס החישוב של תשלום פיצויי הפיטורים.חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד ששכרו משתלם בעמלות - יש לקחת בחשבון את שיעור משכורתו הבסיסית האחרונה בתוספת הממוצע של שיעור העמלות שקיבל העובד במשכורתו במשך 12 חודשי עבודתו האחרונים.  
 • חישוב הפיצויים כאשר העבודה השתנתה באופן מהותי – הפיצויים יחושבו בהתאם לתקופות. לדוגמא, עובד שעבר כטכנאי משך שנתיים והשתכר 4,000 ₪ לחודש, קודם להיות מנהל צוות הטכנאים ושימש בתפקיד זה 6 שנים נוספות, בהן השתכר 8,000 ₪ לחודש. פיצויי הפיטורים יחושבו כך: 4,000 X 2 + 8,000 X 6 = 56,000 ₪.
 • חישוב הפיצויים כאשר שונה היקף המשרה – עובד שעבר מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו. כך למשל, מהנדסת חשמל שעבדה בתחילת דרכה בחצי משרה והשתכרה 4,000 ₪ משך 3 שנים, התקדמה למשרה מלאה בה השתכרה 10,000 ₪, משך 6 שנים – פיצויי הפיטורים יחושבו כדלקמן: 6 X 10,000 ₪ (עבור השנים האחרונות) + 3 X 5,000 ₪ (הסכום נגזר מהמשכורת האחרונה X 1/2 משרה) = 75,000 ₪.
 • שכר משתנה – פיצויי הפיטורים יחושבו בהתאם לממוצע השכר ב- 12 החודשים האחרונים.
 • שכר עבודה שהופחת זמנית - ייחשב לצרכי פיצויי הפיטורים כאילו שלא הופחת.


תוך כמה זמן יש לשלם פיצויי פיטורים?
מועד תשלום פיצויי הפיטורים הוא עם סיום יחסי עובד מעביד אלא אם נקבע הסדר אחר בהסכם קיבוצי/צו הרחבה החל על הצדדים. פיצויי פיטורים יראו כמולנים אם לא ישולמו תוך 15 ימים מיום סיום יחסי העבודה. 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', נסיון עשיר והצלחות בדיני עבודה ובכל הקשור לפיצויי הפיטורים. נשמח לבחון את המקרה האישי שלכם ולמצות עבורכם את זכויותיכם.

פנה/פני אלינו לתאום פגישת ייעוץ, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים