עובדי שמירה ואבטחה

תנאי עבודתם של עובדי השמירה והאבטחה מעוגנים לא רק בחוקי העבודה הכלליים, אלא גם בהסכם קיבוצי וצו הרחבה המיוחדים לאופי עבודת השמירה והאבטחה.

שומרים ומאבטחים רבים, כמו גם מעסיקיהם, אינם מודעים לזכויות הספציפיות הנתונות לעובדי השמירה והאבטחה, כאשר פועל יוצא מכך היא העסקה בלתי חוקית, קיפוח זכויות ויצירת סכסוכים ותביעות בין הצדדים.

בדף זה תמצאו מידע ראשוני על זכויותיהם העיקריות של עובדי השמירה והאבטחה.

על מי חלות ההוראות המיוחדות?

צו ההרחבה מגדיר מיהם עובדי השמירה והאבטחה עליהם חלות ההוראות:

"עובד" - כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה, וכן כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל מעביד בענף שמירה.

"עובד אבטחה" - עובד כאמור, המועסק בעיקר בתפקידים הבאים או באחד מהם: שומר ראש, מלווה חמוש לדברי ערך, קצין בטחון, עוזר קציני בטחון, עורך חיפושים על גופו של אדם בנמלים בינלאומיים, מפעיל מיתקן תת-לחץ, איש בטחון סמוי במטוסים, איש צפרדע, מלווה מזוין בטיולים, סלקטור (ממיין).

 

תקופת ניסיון

כל עובד חדש יתקבל לניסיון לתקופה של 6 חדשי עבודה. בהסכמה הדדית תהיה התקופה ניתנת להארכה ב – 6 חודשים נוספים. לאחר שעובד עבר את תקופת הניסיון, ייחשב כקבוע ויחולו עליו כל תנאי העבודה, זכויות וחובות, הקבועים בהסכם הקיבוצי מיום כניסתו לעבודה.

 

אורך יום עבודה: 8 שעות.

 

שעות נוספות והסדר שכר כולל

עבור עבודה בשעות נוספות (מעבר ל- 8 שעות) תשולם תוספת של 25% לשתי השעות הנוספות הראשונות ותוספת של 50% לכל שעה נוספת שלאחר מכן.

יחד עם זאת, בענף השמירה והאבטחה ניתן להסכים (הסכמת העובד והמעביד) על שכר הכולל גם שעות נוספות. המדובר בתוספת של 9% לפחות, בעד כל שעות העבודה באותו היום. באשר לעובדי אבטחה, גם אם הושג הסכם שכזה, הרי משהועסק עובד אבטחה ביום פלוני פרק זמן העולה על 12 שעות, תשולם לו תוספת של 25% על שכרו הכולל כנ"ל בשתי השעות הנוספות הראשונות שלאחר 12 השעות כנ"ל ותוספת של 50% בעד כל שעה נוספת לאחר מכן.

 

שומר שהוזמן לעבודה ולא שובץ: יש לשלם לו עבור יום עבודה.

 

חופשה שנתית של שומרים ומאבטחים

בשנתיים הראשונות                    12 ימי עבודה לשנה

בתום השנה השלישית והרביעית   13  ימי עבודה לשנה

בתום השנה החמישית                14  ימי עבודה לשנה

בתום השנה 6-8                       19  ימי עבודה לשנה

בתום השנה התשיעית ואילך        26  ימי עבודה לשנה

 

 

חופשת חגים של שומרים ומאבטחים

כל העובדים יקבלו חופשה בתשלום ל - 10 ימי החג הבאים:

2 ימי ראש השנה                        1 יום חג השבועות

1 יום הכיפורים                           1 יום העצמאות

2 ימי חג הסוכות                         1 האחד במאי

2 ימי חג הפסח

ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליהם בחוק ויחול עליהם תשלום שכר עבודה.

 

 

דמי מחלה, קרן פנסיה ופיצויים

קיימת חובת הפרשה לקרן הפנסיה "מבטחים". ההפרשות הן כדלקמן:

דמי מחלה                                 2.5% מהשכר היומי המלא

פיצויים לעובדים חודשיים               8.3% מהשכר היומי המלא

פיצויים לעובדים יומיים                  4.0% מהשכר היומי המלא

פנסיה ותגמולים                          6.0% מהשכר היומי המלא

המעביד רשאי לנכות משכרו היומי המלא של העובד 1.5% עבור ביטוח לאומי, למעט עובדים אשר מפאת גילם אינם חבים בדמי ביטוח לאומי.

 

דמי הבראה לשומרים ומאבטחים

בתום השנה הראשונה ועד השנה השלישית - 5 ימים

בתום השנה הרביעית ועד השנה העשירית  - 7 ימים

בתום השנה ה - 11 ועד השנה ה - 15      - 8 ימים

בתום השנה ה - 16 ועד השנה ה - 19      - 9 ימים

בתום השנה העשרים ואילך                     - 10 ימים

עובד אבטחה יהיה זכאי ליום הבראה נוסף על הימים הנ"ל.

 

הוצאות נסיעה

הוצאות נסיעה הקשורות בעבודה מצד העובד למקום עבודה מחוץ לגבולות העיר, יכוסו ע"י המעביד במלואן, ובלבד שהעובד ישתמש באמצעי התחבורה הזולים ביותר בנסיבות המקרה.

לעובדי אבטחה תינתן הסעה מטעם המעביד (לעבודה וממנה), או שההוצאות תכוסינה במלואן, גם בתחומי העיר.

 

אש"ל - לעובד אבטחה

המעביד ישתתף בתשלום אש"ל לעובד האבטחה בהתאם למספר ימי עבודתו.

 

בגדי עבודה

1. העובדים יקבלו - בהתאם לצרכי השמירה – מעיל גשם, מגפיים וכובע, ובשמירה אזורית
    לאחר שנת עבודה - גם נעליים.

2. לגבי עובדי אבטחה - כל עובד יקבל מדים פעם בשנה.

 

ימי אבל

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו בהתאם למנהג ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון רב והצלחה בייצוג שומרים, מאבטחים ומעסיקיהם. לאור ההוראות הספציפיות ואי-ההקפדה עליהן פעמים רבות, אנו ממליצים לקבל ייעוץ מקצועי פרטני בדבר מלוא זכויותיהם של עובדי השמירה והאבטחה – בהתאם לנתונים האישיים שלכם.  

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  


טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים