עובדי קבלן

העסקת עובדים באמצעות קבלן, הפכה לשיטת העסקה נרחבת ולגיטימית. חברות המעסיקות "עובדי קבלן" נוסדו על מנת לספק עובדים למשרות ועבודות זמניות. עם הזמן, הובן כי רבות מן המשרות כלל לא היו זמניות, אלא נועדו "לחסוך" למעסיקים החלת הסכמים יקרים, החלים על עובדיהם הקבועים. נוצר מעמד של עובדים שמצאו עצמם נחותים יותר מהעובדים הקבועים במקום עבודתם, גם אם הם ביצעו עבודה זהה להם.

על רקע זה, נחקק, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996. החל מ-2008, חלים במשק עיקרי החוק הקובעים את הכללים הבאים:

 

  • לא יועסק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים.

 

  • במקרים חריגים, רשאי שר העבודה והרווחה להתיר העסקת עובד אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים נוספים, ובלבד שתקופת ההעסקה הכוללת אצל אותו המעסיק בפועל לא תעלה על 15 חודשים.

 

  • במקרה שבו הועסק עובד אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים או על תקופה נוספת שהוארכה ע"י השר (כאמור לעיל), ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל.

 

  • נחשב עובד של קבלן כוח אדם כעובדו של המעסיק בפועל, כאמור לעיל, יצורף וותק העובד בתקופת העסקתו ע"י קבלן כוח האדם אצל אותו מעסיק בפועל, לוותק העובד בתקופת העסקתו אצל המעסיק בפועל.

 

  • כללים אלו לא יחולו על עובד זר ועל עובד מחשוב.

 

  • במקום שיש בו הסכם קיבוצי - הוראות ההסכם הקיבוצי, החלות על עובדים במקום העבודה שבו עובדים גם עובדי קבלן כוח אדם, יחולו, לפי העניין, על העובדים של קבלן כוח האדם המועסקים באותו מקום עבודה, בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל. סעיף זה לא יחול לגבי עובד שתנאי עבודתו אצל קבלן כוח האדם מוסדרים בהסכם קיבוצי כללי.

 


למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון רב והצלחות בייצוג עובדי קבלן ובייעוץ למעסיקים במילוי אחר נורמות חוקיות בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים