עובדי מדינה ורשויות מקומיות

עובדי מדינה, רשויות והשירות הציבורי, מרכיבים חלק נכבד מעובדי המשק הישראלי. זכויות עובדים אלה מעוגנות פעמים רבות באמצעות הסכמים קיבוציים מורכבים, המיטיבים את הוראות הדין החל - ובראשם התקשי"ר.

 

המדינה, הרשויות והמגזר הציבורי, חבים בחובות כבדים יותר וביתר הגינות כלפי עובדיהם, לא רק בהתאם להסכמים הקיבוציים, אחריהם הם ממלאים, אלא גם בהתייחסות בתי הדין אליהם. תום ליבו, יושרו וחובותיו החוקיות של המעסיק הציבורי, ייבחנו על ידי בתי המשפט בזכוכית מגדלת.

 

כבר בהליך המינוי קיים שוני בין עובדי המגזר הפרטי ובין עובדי המגזר הציבורי ושירות המדינה. האחרונים ימונו באמצעות מכרזים, אשר באים לשמור על שוויון הזדמנויות ואיזון במשק העבודה.

 

כללי ההעסקה הינם ברורים ומוגדרים אצל המעסיק הציבורי. החל ממינויו של העובד, אופן העסקתו, התנאים הנלווים להעסקתו, ההטבות הסוציאליות המורחבות, ההפרשה לקופות הגמל וכלה באופן פיטוריו ופרישתו של העובד.

 

על אף השקיפות, לכאורה, שבהעסקת עובדים ציבוריים – המדינה, הרשויות והחברות הציבוריות, לא תמיד מקפידות למלא אחר הכללים הרבים החלים עליהם. לעיתים, עובדים יהיו מקופחים משך שנים רבות, בתנאים, במעמד ואף בהפרשתם לגמלאות.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון רב, הצלחות ומוניטין בייצוג עובדי מדינה, עובדי רשויות, עובדי משרד החינוך ועובדים מן השירות הציבורי. נשמח לייעץ ולייצג אתכם בפני מעסיקיכם הציבוריים, עד למיצוי מלוא זכויותיכם.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  


טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים