זכויות עובדים בחדלות פירעון

זכויות עובדים בחדלות פירעון 

עובדים רבים מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה, עת החברה בה הם עובדים קורסת ומתקשה לשלם להם את זכויותיהם הבסיסיות ביותר: שכר עבודה, פיצויי פיטורים וכיו"ב. רבים אינם יודעים, כי גם במקרה של חדלות פרעון, יש לעובדים מוצא, והחוק מתיר בידם אפשרויות לפעול ולהיטיב את מצבם.

 

מה על עובד לעשות כאשר החברה בה הוא עובד חדלת פירעון

על עובד הנקלע למצב בו חברתו חדלת פרעון, לגבות חובו באמצעות הליכי בקשת פירוק החברה או הליכי פשיטת רגל במקרה של מעסיק פרטי. העובד היחיד, או קבוצת עובדים, יכולים ליזום הליך זה, המבטיח להם גמלה מאת הביטוח הלאומי בשיעור סכום חוב השכר, פיצויי הפיטורים וזכויות מוכרות אחרות, עד לתקרה של פי 10 מהשכר הממוצע במשק. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי.


חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, מסדיר את זכויות העובד במקרה של פירוק או פשיטת רגל. החוק פורש רשת הגנה לרגלי העובד, ומאפשר לו מקור בטוח לקבלת כספו, על פני דיני הפירוק ופשיטת הרגל הכלליים.

 

מתי מתגבשת הזכות לגמלה?

כאמור, על עובד להגיש בקשה לפירוק חברה בהיותה חדלת פירעון, ולא בכדי. חוק הביטוח הלאומי קובע, כי הזכות לגמלה מתגבשת בהתמלא התנאים הבאים:

  1. צו פשיטת רגל או צו פירוק שניתן על ידי בית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעביד צו והכריז עליו כפושט רגל, או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות, או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה. 
  2. מינוי נאמן או מפרק: בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו.  
  3. אישור נאמן או מפרק: פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

דרכי הגשת התביעה

על העובדים להגיש תביעת חוב למי שמונה מטעם בית המשפט. על העובדים למלא טופס של המוסד לביטוח לאומי: "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד". אל הטופס יש לצרף מסמכים שונים, כמו תלושי משכורת, מסמכים מקופות הגמל וכיו"ב. הממונה יבדוק את תביעת החוב, ויעביר את פסיקתו לידי המוסד לביטוח לאומי.

מעבר לפעולה זו, מומלץ להגיש תביעת חוב נרחבת, הכוללת את כלל חובות המעביד – שלעיתים מכילות רכיבים נוספים, מעבר לאלו המפוצים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

מרכיבי הגמלה

שכר עבודה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, נסיעות, פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
מהגמלה המאושרת, ינוכו סכומים המחויבים בחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

 

תשלום לקופות הגמל

כספים של המעביד שלא הועברו לקופת הגמל, יועברו אל קופת הגמל ישירות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ידע וניסיון רב בייצוג וליווי עובדים בהליכי פירוק ופשיטת רגל ועד קבלת מלוא זכויותיהם. במצב שבו מקום עבודתכם נקלע לחדלות פירעון, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין המתמחה בנושא, לשם קבלת מענה לזכויותיכם הבסיסיות ביותר – אותן חדל מקום עבודתכם מלשלם.

 

פנה/פני למשרדנו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים