ביטוח פנסיוני

עובדים רבים כמו גם מעסיקים, אינם יודעים האם הם זכאים להפרשות פנסיוניות, ממתי הפרשות אלו מתחילות ומה שיעורן. בדף זה נביא את עיקרי "חוק פנסיה חובה".

 

על מנת שכל עובד יוכל להתפרנס בכבוד בהגיעו לגיל הפנסיה, החל מה- 1.1.08 קיימת חובה להפריש כספים עבור פנסיית העובד. להלן הכללים העיקריים:

 

  • עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני לאחר תקופת המתנה בת 6 חודשים מתחילת העסקתו.

 

  • עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו.

 

  • העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו. אם העובד לא הודיע על רצונו, הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 

  • שיעורי ההפרשות - שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:

 


החל מיום

הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ עובד ומעביד

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 

התשלום בגין פיצויי פיטורים, יהיה ע"ח פיצויי הפיטורים של העובד, כאשר מעסיק יכול לבחור להשלים את גובה הפרשותיו לפיצויי פיטורים עד 8.33%, או לשלם בעת פיטורים השלמה

 

קרנות השתלמות - קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. תנאי החיסכון וההפרשות בקרנות ההשתלמות עשויים להשתנות בהתאם למגזרים השונים, כמו, קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ.


אין חובה על מעביד להפריש כספים לקרן השתלמות – החובה הינה על הפרשות פנסיוניות בלבד. לעיתים, כמו למשל במגזר הציבורי, קיימים הסכמים קיבוציים המחייבים הפרשות המעביד לקרנות השתלמות.

לחסכון בקרן השתלמות דווקא, יתרונות מיסויים שונים, ההופכים אותה לאפיק חיסכון כדאי עבור העובד.

השיעור הנפוץ לניכוי מהעובד הוא 2.5%, והשיעור הנפוץ להפרשת המעביד הוא 7.5%. לעתים השיעורים נמוכים יותר. ככלל, לאחר שנות חסכון בקרן, ניתן למשוך את הכספים – פרט למקרים חריגים, בהם ניתן למשוך את הכספים במועד מוקדם יותר.

 

מקומות עבודה רבים אינם מקפידים על ההפרשות הפנסיוניות. מקומות אחרים, מנכים כספים של עובדים מתלושי השכר, עבור הפרשות פנסיוניות/קרנות השתלמות, אך אלו אינם מגיעים לקופות הגמל.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון רב בהכרת מערכת ההפרשות הפנסיוניות וקרנות ההשתלמות ונסייע לכם בבדיקת ומימוש מלוא זכויותיכם.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים